Indra Øverland

Forsker I, NUPI

Indra Øverland leder NUPIs Senter for energiforskning, og er professor 2 ved Nord universitet. Han avla doktorgraden sin ved University of Cambridge og har siden i stor grad arbeidet med den post-Sovjetiske energisektoren, inkludert olje gass og fornybare energikilder.

Øverland ble tildelt Toby Jackman-prisen for beste doktorgradsavhandling i 2000, Marcel Cadieux-prisen for en artikkel om Russlands energipolitikk i Arktis i International Journal i 2010, Stuland-prisen ved NUPI i 2013, og er medforfatter av den hyppigst siterte artikkelen i Journal of Eurasian Studies.