NUPI 60 år

Med virkning fra 1. juli 1959 ble Norsk Utenrikspolitisk Institutt opprettet av Stortinget. I 2019 runder vi dermed 60 år. Det skal vi feire og markere gjennom hele 2019 med en rekke arrangementer og godbiter. 

NUPI ble opprettet av Stortinget i 1959. Mandatet var «å bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning, og ved å spre informasjon om internasjonale forhold». Instituttet oppstod imidlertid ikke som følge av en gjennomtenkt plan, men ved at to uavhengige initiativ smeltet sammen. Det ene initiativet kom fra det politiske miljøet rundt Stortinget og Utenriksdepartementet. Det andre var det en ung student i idehistorie, Knut Midgaard, som sto for. Han ble senere professor i statsvitenskap. Modellen NUPI er bygget på ble hentet fra utlandet, fra et institutt som ble etablert allerede i 1920, Chatham House -Royal Institute of International Affairs.

Startbevilgningen fra Stortinget var på 100 000 kroner og innebar at NUPI startet med to ansatte, uten lokaler. I dag består NUPI av omtrent 60 forskere, samt administrasjon- og kommunikasjonsavdelinger. Gjennom NUPIs 60 år lange historie har forskningsaktiviteten dekket et bredt spektrum av temaer. Samtidig har den alltid vært tilpasset hva det norske og internasjonale samfunn har etterspurt. NUPI har også vært et senter i Norge for informasjon om utenrikspolitiske spørsmål gjennom seminarer, konferanser og publikasjoner. Flere av NUPIs ansatte har blitt benyttet i en rekke offentlige oppgaver. Noen har også tjenestegjort i ulike regjeringer. Instituttet har også utdannet et stort antall norske og utenlandske studenter gjennom master- og phd-programmer.

I jubileumsåret 2019 vil vi - som vi også ellers pleier - være mer opptatt av å se på samtiden og fremtiden i den internasjonale politikken enn å feire vår egen historie. Gjennom en serie med jubileumsarrangementer, aktiviteter og overraskelser vil vi ta opp temaer vi mener er sentrale og interessante. Velkommen til å delta!

Jubileumskomite