Tema

NATO

Siden etableringen i 1949, har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhet og forsvar.

Under den kalde krigen var kollektivt forsvar, under artikkel 5 i avtalen, alliansens viktigste funksjon – som et svar til Sovjet og Warszawapakten. Da Den kalde krigen tok slutt i 1989, begynte NATO på en omstrukturering som i større grad handlet om å utføre fredsbevarende operasjoner og andre former for krisehåndteringsoperasjoner, for eksempel på Balkan og Afrikas horn. ISAF-operasjonen (2003-2014) i Afghanistan ble den største noensinne, og inkluderte flere land som ikke var NATO-medlemmer. I kjølvannet av Russlands illegale annektering av Krim og engasjement i Ukraina, har NATO lagt større vekt på kollektivt forsvar. Organisasjonen strever likevel internt etter år med store kutt i forsvarsbudsjettene i europeiske land, noe om betyr at USA alene bærer over 70 prosent av organisasjonens totale budsjettkostnader. NUPI følger utviklingen i NATO og de mange medlemsstatene deres, som USA, Frankrike og Polen.

Nyheter om nato

Alle artikler om nato (totalt 59)

Hvor hender det? om nato

Alt om nato fra Hvor hender det? (totalt 21)

Publikasjoner om nato

Alle publikasjoner om nato (totalt 158)

Forskningsprosjekter om nato

Alle forskningsprosjekter om nato (totalt 22)