Tema

Midtøsten og Nord-Afrika

Krig, konflikt og usikkerhet preger Midtøsten og Nord-Afrika. Dette påvirker økonomien og sikkerheten langt utover regionens grenser.

Midtøsten og Nord-Afrika betegner et område som er vagt definert geografisk, men som har visse felles kulturelle referanserammer. Kjerneområdet består av landene fra Libya til Persiabukta. Ofte regnes også Kypros, Tyrkia og Iran med til regionen i tillegg til de arabisktalende landene. Regionen har lenge vært preget av alvorlige konflikter i Irak, Syria og mellom Israel og de palestinske områdene. Hendelsene og omveltningene i kjølvannet av Den arabiske våren har også preget regionen.

Konfliktene og krisene i Midtøsten og Nord-Afrika står sentralt i NUPIs forskning på regionen. Hvilken rolle fremvoksende stormakter spiller i disse konfliktene, og hvordan stormaktspolitikken påvirker dynamikken i regionen, er viktige spørsmål. Dette er også spørsmål som berører forhold andre steder i verden, særlig når det gjelder energi. Utviklingen i enkeltland som Egypt, Syria og Iran følges også tett, i tillegg til spørsmål knyttet til sikkerhetssituasjonen i området og hvordan denne blir påvirket av aktører og konflikter andre steder i Afrika.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.

Nyheter om Midtøsten og Nord-Afrika

Alle artikler om Midtøsten og Nord-Afrika (totalt 60)

Hvor hender det? om Midtøsten og Nord-Afrika

Alt om Midtøsten og Nord-Afrika fra Hvor hender det? (totalt 52)

Publikasjoner om Midtøsten og Nord-Afrika

Alle publikasjoner om Midtøsten og Nord-Afrika (totalt 99)

Forskningsprosjekter om Midtøsten og Nord-Afrika

Alle forskningsprosjekter om Midtøsten og Nord-Afrika (totalt 22)