Tema

Asia

Det politiske og økonomiske tyngdepunktet i verden beveger seg mot Asia.

Asia er verdens største og mest folkerike verdensdel. Omkring 60 prosent av verdens befolkning bor i Asia. Verdensdelen består av fem regioner, Nord-Asia, Sentral-Asia, Øst-Asia, Sørøst-Asia og Vest-Asia, og er inndelt i 52 land hvorav to også ligger delvis i Europa (Tyrkia og Russland). Kina er det mest betydningsfulle landet i Asia, og er både en politisk og økonomisk drivkraft for Asias utvikling.

NUPIs forskning på Asia favner vidt. Asias rolle i verdensøkonomien, regionale handelsavtaler og økonomisk utvikling, samt Norges økonomiske forbindelser til asiatiske land er viktige forskningstema. Regional utenriks- og sikkerhetspolitikk i Asia står også sentralt. Denne forskningen omhandler blant annet hvordan asiatiske land samarbeider i organisasjoner som ASEAN, og hvordan de asiatiske stormaktene Kina og India påvirker politikken i verdensdelen og globalt.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.

Nyheter om Asia

Alle artikler om Asia (totalt 90)

Hvor hender det? om Asia

Alt om Asia fra Hvor hender det? (totalt 42)

Publikasjoner om Asia

Alle publikasjoner om Asia (totalt 266)

Forskningsprosjekter om Asia

Alle forskningsprosjekter om Asia (totalt 33)