Tema

Arktis

Arktis preges av dramatiske klimaendringer som åpner regionen for ressursutnyttelse og transport. Dette gjør at Arktis blir viktigere i internasjonal politikk.

Arktis er navnet på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Det er åtte stater som grenser mot Arktis; Canada, Danmark (Grønland), Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, og disse landene er faste medlemmer i Arktisk Råd. Regionen har tradisjonelt vært preget av lavt spenningsforhold og liten grad av økonomisk utnyttelse av naturressursene der. Dette er i ferd med å endre seg, blant annet på grunn av klimaendringene.

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis. I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.

Kilde: Store Norske Leksikon og NUPI.

Nyheter om Arktis

Alle artikler om Arktis (totalt 12)

Hvor hender det? om Arktis

Alt om Arktis fra Hvor hender det? (totalt 6)

Publikasjoner om Arktis

Alle publikasjoner om Arktis (totalt 78)

Forskningsprosjekter om Arktis

Alle forskningsprosjekter om Arktis (totalt 9)