Wrenn Yennie Lindgren

Seniorforsker

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker ved NUPI, og tilnyttet forsker ved Utrikeskspolitiska Institutet (UI) i Sverige.

Hennes forskningsinteresser inkluderer japansk innenriks- og utenrikspolitikk, internasjonale relasjoner i Øst-Asia, østasiatiske staters interesser i Arktis, og tradisjonell og ikke-tradisjonell sikkerhetspolitiske spørsmål i Asia-Stillehavsregionen.

Lindgren har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Universitetet i Stockholm, og mastergrad i International Policy Studies (Monterey Institute of International Studies, U.S.), og Asia- og Midtøsten-studier (Universitetet i Oslo). Hun har omfattende feltarbeidserfaring fra Japan, og var Japan Foundation Fellow ved Meiji Universitetet fra 2018-2019, samt gjesteforsker ved Waseda University`s Graduate School of Asia Pacific Studies (GSAPS) i Tokyo.