Paul Beaumont

Seniorforsker

Paul Beaumont har doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra NMBU. Han er seniorforsker og jobber med prosjektet LORAX, som undersøker politikk knyttet til transnasjonale økosystemer. På NUPI er han en del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

Pauls forskningsinteresser handler blant annet om hvordan internasjonale institutsjoner fungerer - og ikke, hierarkier i global politikk, og fortolkende forskningsmetoder. Han er i ferd med å få gitt ut boken "Performing Nuclear Weapons: How Britain Made its Bomb Make Sense" på Palgrave Studies in International Relations. 

Paul har fått publisert fagfellevurderte artikler i Third World Quarterly, Global Affairs, og New Perspectives, så vel som anvendt forskning på vegne av International Law and Policy Institute, og flere kronikker i Klassekampen og Aftenposten. For tiden er han i sluttfasen av å skrive bokprofjektet "The Grammar of Status Competition: International Hierarchies as Domestic Practice", som er basert på doktorgraden hans. Paul er med i redaktørkollegiet for tidsskriftet New Perspectives Journal of International Relations.