Kristian Lundby Gjerde

Forsker

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker som jobber med det tidligere Sovjetunionen og har russisk politikk som spesialfelt. Han har studert internasjonale relasjoner i Russland og har en mastergrad i russlandsstudier fra St Antony’s College, Oxford.

Før han begynte ved NUPI, arbeidet Gjerde ved den norske ambassaden i Baku i Aserbajdsjan. Han er fungerende redaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum.

Se også Gjerdes profil på GitHub her.